JavaScript seems to be Disabled! Some of the website features are unavailable unless JavaScript is enabled.

Het werkterrein van ConSolair

In het Westen wordt circa 40% van alle energie gebruikt in de gebouwde omgeving. Deze energie wordt vooral aangewend voor verwarming, koeling en een steeds verder toenemende hoeveelheid aan elektrische apparaten.

Dit type energiegebruik is met reeds bestaande technieken terug te dringen naar een absoluut minimum. Wanneer er vanuit de samenleving, politiek en het bedrijfsleven voldoende inspanning wordt geleverd, is het mogelijk om in de komende 40 tot 50 jaar de gebouwde omgeving volledig energieneutraal te maken.

Om dit te realiseren zal er ingezet moeten worden op drie verschillende terreinen:

Het_werkterrein_van_Consolair

Besparing
De meest eenvoudige en voor de hand liggende methode om energieneutraliteit in de gebouwde omgeving te realiseren is besparing. Wat je kunt besparen, hoef je ook niet op te wekken. Besparen kan op verschillende manieren; door huizen goed te isoleren kan er bespaard worden op verwarming, door LED verlichting gaat het stroomverbruik omlaag en door energiezuinige apparaten aan te schaffen is er minder elektriciteit nodig. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van reeds beschikbare mogelijkheden.

Duurzame opwekking
De nog benodigde energie kan worden opgewekt met duurzame methoden. Verwarming en warm water worden opgewekt met een zonneboiler en elektriciteit kan worden opgewekt door zonnecellen op het dak of nabijgelegen windmolenparken en waterkrachtcentrales. Met de huidige techniek is deze opwekking nog tijdsafhankelijk, maar wanneer de overdag opgewekte energie voldoende wordt opgeslagen kan de energie worden gebruikt wanneer noodzakelijk.

Gedrag
De burger kan een enorme impact hebben op het energieverbruik in de gebouwde omgeving. Niet alleen in de keuze voor zuinige apparaten en een duurzaam gebouwd huis, maar ook in de mate waarin energie wordt gebruikt. Hierin is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Door richtlijnen en regels te stellen kan de overheid duurzame opwekking aanmoedigen en onnodig verbruik ontmoedigen. De grote uitdaging is hierbij om de samenleving mee te krijgen in de noodzakelijke ontwikkelingen.

 GA DOOR NAAR HET PERSPECTIEF WAT CONSOLAIR WIL BIEDEN

 

 

 

 

 
Start pagina Consolair.nl

Teun Bokhoven

Sinds de jaren tachtig is Teun Bokhoven actief in de bouw, installatie- en duurzame energiesector. Momenteel als consultant/adviseur en initiator op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Tevens is Teun Bokhoven sinds 2001 voorzitter van Duurzame Energie Koepel en was lid van PEGO , waar hij leiding gaf aan de groep die het “Meer met Minder” programma en het betreffende convenant heeft geďnitieerd.

In 2012 is Teun Bokhoven voorzitter geworden van de TKI-Energo de innovatietafel voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, een onderdeel van het Nederlandse Topsectoren beleid.

ConSolair bv

Schielands Hoge Zeedijk West 18
2841 BZ Moordrecht
The Netherlands
(+31)(0) 182 599 899
  • " Dit biedt een uitgelezen kans hervormingen door te voeren die onze energievoorziening verduurzaamt en een sterke nieuwe economische kracht kan ontwikkelen. Bezuinigingen prima, maar dan op de kosten van aanschaf van olie, kolen en gas die immers veelal buiten onze (EU) grenzen worden besteedt. "
  • " De Europese Commissie heeft vorig jaar een wijziging op de energiebelastingrichtlijn aangegeven waarin de energiebelasting in lijn moet worden gebracht met de klimaat en energiedoelstellingen van de EU. Met andere woorden: stimuleer duurzame energie door minder/geen energiebelasting op duurzame energie en verleg dit naar de vervuilende bronnen "
  • " Door onze wijze van financiering en stimulering van duurzame energie laten we ons wel van de meest Nederlandse kant zien. Zuinige budgetten en regenten beleid. De keerzijde van de VOC-mentaliteit. "
  • " Nederland is nog steeds een eiland op een gasbel en lijkt immuun voor de Europese transitie naar een duurzame energie voorziening. "
  • " Niet het inpassen van duurzame energie in de bestaande (fossiele) energievoorziening is de maat, maar de duurzame energie voorziening leidend maken waarbij de tekorten met fossiele bronnen kunnen worden ingevuld zal het nieuwe denken moeten zijn "
  • " Met een krachtig implementatiebeleid biedt je maximale kansen voor een goed innovatie beleid. De voorstellen van het Top-Team Energie moeten die balans vinden zodat innovatie niet los komt te staan van toepassingen. Waak voor Innovatie om de innovatie; in plaats van innovatie voor de implementatie. "
  • " Door alle discussie over de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening dreigt de aandacht wel eens te verslappen voor de verduurzaming van de warmte/koude-voorziening. Warmtenetten dienen te worden opgezet met maximale benutting van duurzame warmte op een temperatuur waarop duurzame energie goed kan worden ingezet (50-60°C) en het principe van “voorrang voor duurzaam” voor invoeding van en duurzame bronnen. "
  • " Het is het inzicht dat het Kabinet moet hebben om te kiezen voor een impuls in onze eigen economie en ontwikkeling van onze exportpositie in plaats van het stimuleren van grootschalige energieopwekking die nauwelijks bijdraagt aan de Nederlandse economie. Kortom: kiezen voor export van Duurzame Energie in plaats van export van Koelwater "
  • " Door het hele land zien we steeds meer initiatieven ontstaan van individuen of groepen van burgers (en ook bedrijven) die de overgang naar een decentrale duurzame energievoorziening zelf organiseren en niet langer wachten. Zonder een centrale regie zijn grote groepen in de samenleving zich aan het voorbereiden om zelf duurzame energie op te wekken of dat te organiseren rondom lokale wind-, biomassa-, wko- en zonne-energieprojecten. "
  • " Geen subsidies, maar aanpassing en vereenvoudiging van de energiewetgeving gericht op decentrale duurzame opwekking en het vergroenen van de energiebelasting. Dit laatste in lijn met de Europese ontwikkeling waarin de energiebelasting bij de bron wordt geheven en in hoogte afhankelijk is van de mate van milieubelasting. Kortom: 1-0 voor duurzame energie. "

ConSolair

ConSolair was founded in 1985. In the early years the company focused on the production and distribution of solar energy systems. These activities  became part of Solar Energy Netherlands (ZEN, later developed into the ZEN renewables group) in the late eighties. Since 1990 ConSolair focused on consulting, business development, public affairs and innovation activities within and outside of the Netherlands. Over the years, assignments have included: (semi) public bodies such us AgentschapNL, international organizations such as UNDP, IEA and ECI, energy companies, industry associations (ESTIF, Umbrella Organization For Sustainable Energy Companies) and companies focusing on renewable energy such as ZEN Renewables, Econosto, Cone.... Lees meer

New website launched

Today we launched the new website for ConSolair. Feel free to look around and suggestions or comments regarding the website are always welcome!