JavaScript seems to be Disabled! Some of the website features are unavailable unless JavaScript is enabled.

Het huidige scenario


In de laatste 100 jaar heeft de mensheid het grootste deel van de beschikbare voorraad fossiele brandstoffen gebruikt. Dit hangt nauw samen met de technologische ontwikkeling die de samenleving de afgelopen eeuw heeft gekenmerkt. Door de technologische ontwikkelingen op, onder andere, het gebied van mobiliteit, ICT en voedselproductie zijn het welvaartsniveau en de levensstandaard in grote delen van de wereld aanzienlijk verbeterd en is de bevolking in een steeds rapper tempo gaan groeien. Het_huidige_scenario

Een groeiende bevolking met een vraag naar een steeds hogere levensstandaard resulteert in een toenemende schaarste op het gebied van voedsel, water én energie. Wanneer de toevoer van energie stokt omdat niet langer aan de vraag kan worden voldaan, zullen de (technologische) ontwikkeling van de samenleving en toenemende welvaart tot stilstand komen, wat een destabiliserende impact op alle sociaaleconomische terreinen zal hebben.

Niet alleen het tekort aan fossiele brandstoffen brengt risico's met zich mee. Het gebruik van deze brandstoffen heeft ook een impact op de natuurlijke leefomgeving. De impact die CO2-uitstoot op ons klimaat heeft begint steeds meer zichtbaar te worden. Daarnaast moeten steeds grotere risico's genomen worden om de nog beschikbare fossiele brandstoffen te winnen, wat in de afgelopen jaren al meerdere malen tot grote milieurampen heeft geleid.

Wanneer de huidige status quo met betrekking tot ons energiegebruik niet wordt doorbroken zal dit onherroepelijk leiden tot een instabiele samenleving, een onvoorspelbare economie en een onleefbare aarde voor toekomstige generaties. Dit is onacceptabel!

GA DOOR NAAR HET WERKTERREIN VAN CONSOLAIR

 

 

 

 

 

 
Start pagina Consolair.nl

Teun Bokhoven

Sinds de jaren tachtig is Teun Bokhoven actief in de bouw, installatie- en duurzame energiesector. Momenteel als consultant/adviseur en initiator op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Tevens is Teun Bokhoven sinds 2001 voorzitter van Duurzame Energie Koepel en was lid van PEGO , waar hij leiding gaf aan de groep die het “Meer met Minder” programma en het betreffende convenant heeft geďnitieerd.

In 2012 is Teun Bokhoven voorzitter geworden van de TKI-Energo de innovatietafel voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, een onderdeel van het Nederlandse Topsectoren beleid.

ConSolair bv

Schielands Hoge Zeedijk West 18
2841 BZ Moordrecht
The Netherlands
(+31)(0) 182 599 899
  • " Dit biedt een uitgelezen kans hervormingen door te voeren die onze energievoorziening verduurzaamt en een sterke nieuwe economische kracht kan ontwikkelen. Bezuinigingen prima, maar dan op de kosten van aanschaf van olie, kolen en gas die immers veelal buiten onze (EU) grenzen worden besteedt. "
  • " De Europese Commissie heeft vorig jaar een wijziging op de energiebelastingrichtlijn aangegeven waarin de energiebelasting in lijn moet worden gebracht met de klimaat en energiedoelstellingen van de EU. Met andere woorden: stimuleer duurzame energie door minder/geen energiebelasting op duurzame energie en verleg dit naar de vervuilende bronnen "
  • " Door onze wijze van financiering en stimulering van duurzame energie laten we ons wel van de meest Nederlandse kant zien. Zuinige budgetten en regenten beleid. De keerzijde van de VOC-mentaliteit. "
  • " Nederland is nog steeds een eiland op een gasbel en lijkt immuun voor de Europese transitie naar een duurzame energie voorziening. "
  • " Niet het inpassen van duurzame energie in de bestaande (fossiele) energievoorziening is de maat, maar de duurzame energie voorziening leidend maken waarbij de tekorten met fossiele bronnen kunnen worden ingevuld zal het nieuwe denken moeten zijn "
  • " Met een krachtig implementatiebeleid biedt je maximale kansen voor een goed innovatie beleid. De voorstellen van het Top-Team Energie moeten die balans vinden zodat innovatie niet los komt te staan van toepassingen. Waak voor Innovatie om de innovatie; in plaats van innovatie voor de implementatie. "
  • " Door alle discussie over de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening dreigt de aandacht wel eens te verslappen voor de verduurzaming van de warmte/koude-voorziening. Warmtenetten dienen te worden opgezet met maximale benutting van duurzame warmte op een temperatuur waarop duurzame energie goed kan worden ingezet (50-60°C) en het principe van “voorrang voor duurzaam” voor invoeding van en duurzame bronnen. "
  • " Het is het inzicht dat het Kabinet moet hebben om te kiezen voor een impuls in onze eigen economie en ontwikkeling van onze exportpositie in plaats van het stimuleren van grootschalige energieopwekking die nauwelijks bijdraagt aan de Nederlandse economie. Kortom: kiezen voor export van Duurzame Energie in plaats van export van Koelwater "
  • " Door het hele land zien we steeds meer initiatieven ontstaan van individuen of groepen van burgers (en ook bedrijven) die de overgang naar een decentrale duurzame energievoorziening zelf organiseren en niet langer wachten. Zonder een centrale regie zijn grote groepen in de samenleving zich aan het voorbereiden om zelf duurzame energie op te wekken of dat te organiseren rondom lokale wind-, biomassa-, wko- en zonne-energieprojecten. "
  • " Geen subsidies, maar aanpassing en vereenvoudiging van de energiewetgeving gericht op decentrale duurzame opwekking en het vergroenen van de energiebelasting. Dit laatste in lijn met de Europese ontwikkeling waarin de energiebelasting bij de bron wordt geheven en in hoogte afhankelijk is van de mate van milieubelasting. Kortom: 1-0 voor duurzame energie. "

ConSolair

ConSolair is opgericht in 1985. In de eerste jaren is het bedrijf gericht geweest op de productie en distributie van zonne energiesystemen. Deze activiteiten zijn eind jaren tachtig ingebracht in Zonne Energie Nederland (ZEN bv, later doorontwikkeld tot de ZEN renewables groep). Vanaf 1990 is ConSolair vooral gericht op advisering, business development, public affairs en innovatie met activiteiten binnen Nederland en daarbuiten. In de loop der jaren zijn opdrachten uitgevoerd voor onder andere: (semi) overheidsinstanties zoals AgentschapNL, internationale organisaties zoals UNDP, IEA en ECI, energiebedrijven, branche-organisaties (ESTIF, Duurzame Energie Koepel) en ondernemingen gericht op duurzame energie zoals ZEN renewables, Econos.... Lees meer

Nieuwe website online!

Sinds vandaag is de vernieuwde website van ConSolair online. Kijk gerust eens rond en opmerkingen en suggesties voor de site zijn altijd welkom!