JavaScript seems to be Disabled! Some of the website features are unavailable unless JavaScript is enabled.

Our field of work

 In Western society roughly 40% of all the energy consumed is used in the built environment. This energy is predominantly used for either heating, cooling or electrical appliances.

These forms of energy-expenditure can be drastically reduced with the use of already available technologies. With enough effort from civilians, politics and industry, it's possible to have a completely energy-neutral built environment within 40 to 50 years.

To achieve this however, there needs to be a strong focus on three distinct areas:

Consolair_field_of_work

Reduction
The most obvious and easy method to achieve energy-neutrality, is simply reducing the usage of energy. Reduction can be achieved in a number of ways, for example; cutting down on heating by improving a house's insulation, saving energy by using LED-light bulbs or by purchasing energy-saving appliances.

Sustainable production
The needed energy can be produced in various sustainable ways. Heating and warm water is provided by a solar water heater, electricity is produced by the solar-cells on the roof, a nearby windmill-park or a hydro-electric power station. The currently available technology is still largely time-dependent, but with improvements on energy storage, fully sustainable energy will be available at any time.

Behaviour
Civilians can have an immense impact on the energy-consumption in the built environment, not only in the choice to purchase energy-saving appliances or by building their houses in a sustainable manner. It is the way in which the general population uses energy that will have the largest impact. In promoting energy-aware behaviour a very important role has to be played by the government. By setting out rules and regulations, our governments can encourage sustainable use and production of energy en discourage unnecessary use of energy. The biggest challenge will be to involve the general public in all the actions that need to be taken.

 

CONTINUE TO CONSOLAIR'S PERSPECTIVE

 

 

 

 

 
Start pagina Consolair.nl

Teun Bokhoven

Sinds de jaren tachtig is Teun Bokhoven actief in de bouw, installatie- en duurzame energiesector. Momenteel als consultant/adviseur en initiator op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Tevens is Teun Bokhoven sinds 2001 voorzitter van Duurzame Energie Koepel en was lid van PEGO , waar hij leiding gaf aan de groep die het “Meer met Minder” programma en het betreffende convenant heeft geďnitieerd.

In 2012 is Teun Bokhoven voorzitter geworden van de TKI-Energo de innovatietafel voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, een onderdeel van het Nederlandse Topsectoren beleid.

ConSolair bv

Schielands Hoge Zeedijk West 18
2841 BZ Moordrecht
The Netherlands
(+31)(0) 182 599 899
  • " Dit biedt een uitgelezen kans hervormingen door te voeren die onze energievoorziening verduurzaamt en een sterke nieuwe economische kracht kan ontwikkelen. Bezuinigingen prima, maar dan op de kosten van aanschaf van olie, kolen en gas die immers veelal buiten onze (EU) grenzen worden besteedt. "
  • " De Europese Commissie heeft vorig jaar een wijziging op de energiebelastingrichtlijn aangegeven waarin de energiebelasting in lijn moet worden gebracht met de klimaat en energiedoelstellingen van de EU. Met andere woorden: stimuleer duurzame energie door minder/geen energiebelasting op duurzame energie en verleg dit naar de vervuilende bronnen "
  • " Door onze wijze van financiering en stimulering van duurzame energie laten we ons wel van de meest Nederlandse kant zien. Zuinige budgetten en regenten beleid. De keerzijde van de VOC-mentaliteit. "
  • " Nederland is nog steeds een eiland op een gasbel en lijkt immuun voor de Europese transitie naar een duurzame energie voorziening. "
  • " Niet het inpassen van duurzame energie in de bestaande (fossiele) energievoorziening is de maat, maar de duurzame energie voorziening leidend maken waarbij de tekorten met fossiele bronnen kunnen worden ingevuld zal het nieuwe denken moeten zijn "
  • " Met een krachtig implementatiebeleid biedt je maximale kansen voor een goed innovatie beleid. De voorstellen van het Top-Team Energie moeten die balans vinden zodat innovatie niet los komt te staan van toepassingen. Waak voor Innovatie om de innovatie; in plaats van innovatie voor de implementatie. "
  • " Door alle discussie over de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening dreigt de aandacht wel eens te verslappen voor de verduurzaming van de warmte/koude-voorziening. Warmtenetten dienen te worden opgezet met maximale benutting van duurzame warmte op een temperatuur waarop duurzame energie goed kan worden ingezet (50-60°C) en het principe van “voorrang voor duurzaam” voor invoeding van en duurzame bronnen. "
  • " Het is het inzicht dat het Kabinet moet hebben om te kiezen voor een impuls in onze eigen economie en ontwikkeling van onze exportpositie in plaats van het stimuleren van grootschalige energieopwekking die nauwelijks bijdraagt aan de Nederlandse economie. Kortom: kiezen voor export van Duurzame Energie in plaats van export van Koelwater "
  • " Door het hele land zien we steeds meer initiatieven ontstaan van individuen of groepen van burgers (en ook bedrijven) die de overgang naar een decentrale duurzame energievoorziening zelf organiseren en niet langer wachten. Zonder een centrale regie zijn grote groepen in de samenleving zich aan het voorbereiden om zelf duurzame energie op te wekken of dat te organiseren rondom lokale wind-, biomassa-, wko- en zonne-energieprojecten. "
  • " Geen subsidies, maar aanpassing en vereenvoudiging van de energiewetgeving gericht op decentrale duurzame opwekking en het vergroenen van de energiebelasting. Dit laatste in lijn met de Europese ontwikkeling waarin de energiebelasting bij de bron wordt geheven en in hoogte afhankelijk is van de mate van milieubelasting. Kortom: 1-0 voor duurzame energie. "

ConSolair

ConSolair is opgericht in 1985. In de eerste jaren is het bedrijf gericht geweest op de productie en distributie van zonne energiesystemen. Deze activiteiten zijn eind jaren tachtig ingebracht in Zonne Energie Nederland (ZEN bv, later doorontwikkeld tot de ZEN renewables groep). Vanaf 1990 is ConSolair vooral gericht op advisering, business development, public affairs en innovatie met activiteiten binnen Nederland en daarbuiten. In de loop der jaren zijn opdrachten uitgevoerd voor onder andere: (semi) overheidsinstanties zoals AgentschapNL, internationale organisaties zoals UNDP, IEA en ECI, energiebedrijven, branche-organisaties (ESTIF, Duurzame Energie Koepel) en ondernemingen gericht op duurzame energie zoals ZEN renewables, Econos.... Lees meer

Nieuwe website online!

Sinds vandaag is de vernieuwde website van ConSolair online. Kijk gerust eens rond en opmerkingen en suggesties voor de site zijn altijd welkom!